Nieuwe inventaris polderarchief online: H101 Polder Lange Weide en Elfviertel (1476) 1525-1974 < Naar overzicht
30 mei 2023

Nieuwe inventaris polderarchief online: H101 Polder Lange Weide en Elfviertel (1476) 1525-1974

Nieuwe inventaris polderarchief online: H101 Polder Lange Weide en Elfviertel (1476) 1525-1974

Onlangs kwam de nieuwe inventaris van polderarchief Polder Langeweide en Elfviertel (beheersnummer H101) online. Deze vernieuwde inventaris (een overzicht van wat een archief bevat) is onderdeel van een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders waren ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (H094), maar functioneerden wel zelfstandig als waterschap. Ze hielden in 1975 op te bestaan en werden toen opgenomen in een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden.
Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen decennia geleden zijn gemaakt – nog voordat de polders ophielden te bestaan. Er is dus aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de waterschapsgeschiedenis van ons werkgebied.

De polder Lange Weide lag in de vroegere gemeentes Lange Ruige Weide, later Driebruggen, en Bodegraven. Het gedeelte van Elfviertel viel binnen de gemeentegrenzen van Hekendorp. In totaal had de polder een oppervlakte van circa 680 hectare.
Het ontstaan van de polder heeft plaatsgevonden vóór de veertiende eeuw. In een oorkonde uit 1308 van Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht, wordt al gesproken over de erfpacht van dit gebied, dat toen dus al ontgonnen was. Waarschijnlijk werd het overtallig water toen al via een wetering in de Hollandse IJssel geloosd. Deze verlandde in de zestiende een zeventiende eeuw, waardoor de omliggende polders hun water in de OudeRijn moesten gaan lozen. Als laatste sloot ook Lange Weide aan, en werden zij en de andere polders in 1612 opgenomen in het Groot-Waterschap van Woerden. Het contract waarbij Elfviertel bij de Lange Weide werd opgenomen, is niet aanwezig in het archief.

Meer informatie over deze polder, haar geschiedenis of haar archief kunt u in de inventaris lezen. Eerder zijn de inventarissen van de polders Barwoutswaarder (H084), Groot-Hekendorp (H092) en Klein-Hekendorp (H098) ook al vernieuwd.

 

 

Ander nieuws

28 januari 2022

Begin project beter toegankelijk maken van polderarchieven

Deze week kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn de eerste in een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders, ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094) maar wel zelfstandig als waterschap, hielden in 1975 op te bestaan Ze werden toen onderdeel van een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen rond 1965 zijn gemaakt. Er is dus veel aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Bovendien zijn er in andere archieven van het RHC stukken aangetroffen die eigenlijk in de polderarchieven horen. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de geschiedenis van de waterhuishouding in ons werkgebied.
Lees verder+
9 mei 2022

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

In het kader van een (her)inventariseringsproject zijn de archieven van de polders Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp beter toegankelijk gemaakt.
Lees verder+
NieuwsoverzichtNieuwsarchief
Top