Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp < Naar overzicht
9 mei 2022

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

Onlangs kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn onderdeel van een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders waren ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094), maar wel zelfstandig als waterschap. Ze hielden in 1975 op te bestaan en werden toen opgenomen in een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen decennia geleden zijn gemaakt, voordat de polders ophielden te bestaan. Er is dus aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de waterschapsgeschiedenis van ons werkgebied.

De polders waarvan de inventarissen onlangs beschikbaar zijn gekomen zijn:

  • polder Barwoutswaarder c.a., 1641-1974 (H084)
  • polder Groot-Hekendorp, 1612-1974 (H092)
  • polder Klein-Hekendorp, 1723-1974 (H098)

De inventarissen zijn te raadplegen door op de beheersnummers te klikken en vervolgens op de afbeelding bij Toegang.

Barwoutswaarder c.a. omvatte een aantal polders ten zuiden van de Oude Rijn, en lag globaal tussen Nieuwerbrug en Woerden in. Een groot deel van dit grondgebied werd in de tweede helft van de twintigste eeuw ‘ontpolderd’, zodat de Woerdense nieuwbouwwijk Molenvliet gebouwd kon worden.

De polder Groot-Hekendorp lag ten noorden van de Hollandsche IJssel en ten oosten van de Dubbele Wiericke. Anders dan andere polders in de omgeving, bleef GrootHekendorp tot 1815 zijn overtollig water lossen op de IJssel. De polder bleef daarmee eeuwen buiten het overkoepelende Groot-Waterschap van Woerden.

Klein-Hekendorp lag ten oosten van Groot-Hekendorp en grensde aan de stad Oudewater. Met een oppervlakte van ongeveer 80 hectare was Klein-Hekendorp de kleinste polder binnen het Groot-Waterschap. Net als Barwoutswaarder, werd Klein-Hekendorp getransformeerd door de bouw van een (gelijknamige) nieuwbouwwijk in de jaren 1970.

Afbeelding: detail van een tekening aangaande de ontpoldering van Barwoutswaarder ten behoeve van de nieuwbouwwijk Molenvliet (afkomstig uit H084, inventarisnummer 17).