< Naar overzicht
19 mei 2020

Index resoluties van stadsbestuur IJsselstein 1683-1811 online

In navolging van de ontsluiting van het oudste archief van de stad en baronie van IJsselstein, is nu ook de index van de resolutieboeken van het stadsbestuur van de periode 1683-1811 op onze website geplaatst. Het gaat hier om maar liefst 9265 records, die nu ook vanuit huis zijn te zien.

Het stadsbestuur van IJsselstein bestond in deze periode officieel alleen uit de drost, de schout en de burgemeesters, maar in de meeste gevallen was ook de rentmeester aanwezig, als vertegenwoordiger van de baron/barones. Verder waren, afhankelijk van het onderwerp, soms ook andere functionarissen aanwezig, zoals gasthuis- of kerkmeesters. Tot 1758 vielen de polderbestuurders en de schouten van Benschop en Noord-Polsbroek hier ook onder. Na dat jaar zijn zij ieder hun eigen resolutieboeken bij gaan houden.

Het stadhuis en markt te IJsselstein. Gravure van Jan Casper Philips naar een tekening van Jan de Beijer uit 1744.

In de resolutieboeken van het stadsbestuur wordt het dagelijks leven van de historische IJsselsteiners blootgesteld. De publicatie van deze index op de website zal genealogen, historici en andere geïnteresseerden dan ook zeer verheugen. Uit de stukken van deze resolutieboeken blijkt ook maar weer hoe tijdloos sommige problemen kunnen zijn, zoals bij dit voorbeeld (archief Y001, inv.nr. 220, folionr. 156v, d.d. 31-5-1791):

Het stadsbestuur heeft dokter Lycklama a Nijeholt betrapt op het feit, dat hij de kleinzoon van de weduwe Cruijs, sinds kort uit Amsterdam in IJsselstein wonend, na hem gevaccineerd te hebben tegen de pokken op straat heeft laten gaan. Om uitbraak van de pokken te voorkomen besluit het stadsbestuur een verbod uit te vaardigen op het zich op straat begeven van personen, die kort tevoren tegen de pokken zijn gevaccineerd.

De index is vanaf nu via de zoekfunctie op de website te bereiken.

 

Ander nieuws

18 maart 2020

Oudste archieven stad en baronie IJsselstein (Y001) toegankelijk

Onlangs kreeg burgemeester Patrick van Domburg het eerste exemplaar van de inventaris van het archief van de stad en baronie van IJsselstein (Y001) overhandigd door Frank van Rooijen, de streekarchivaris van het RHC. Het archief bevat de oudste en belangrijkste bronnen van het vroege IJsselstein.
Lees verder+
NieuwsoverzichtNieuwsarchief
Top