Gemeentearchief Lopik periode 1989-1999 (L188) nu toegankelijk < Naar overzicht
7 oktober 2022

Gemeentearchief Lopik periode 1989-1999 (L188) nu toegankelijk

Gemeentearchief Lopik periode 1989-1999 (L188) nu toegankelijk

Het archief van de gemeente Lopik voor de periode 1989-1999 (beheersnummer L188) is nu toegankelijk. De inventaris, het geordend overzicht van dit archief, is onlangs voltooid en inmiddels op onze website te vinden. Met dit nieuwe overzicht zijn de belangrijkste bronnen aangaande Lopik in het laatste decennium van de twintigste eeuw toegankelijk gemaakt.

1989 markeerde een belangrijk moment voor de gemeente Lopik. De bestaande gemeente werd uitgebreid door de samenvoeging van de gemeenten Lopik, Benschop en Polsbroek. Door deze fusie werd het grondgebied van Lopik flink vergroot en kreeg het de omvang die het nu nog steeds heeft. De nieuwe inventaris bevat dan ook bronnen over de eerste jaren van deze nieuw gevormde gemeente Lopik.

Om het open landschap te behouden werd aanzienlijke woningbouw beperkt tot de kern Lopik. Daar werden in de jaren negentig de wijk Wiel voltooid en werd er een begin gemaakt aan De Gaarden. Ook werd het centrum van de hoofdplaats in deze periode vernieuwd en werden het industrieterrein De Copen en het gemeentehuis uitgebreid. Dit alles betekende niet dat het buitengebied van de gemeente niet veranderde. De Ruilverkaveling Lopikerwaard, begonnen in 1979 en afgerond in 2005, had belangrijke gevolgen voor economie, landbouw, infrastructuur en waterhuishouding in de gehele Lopikerwaard.

Behalve uitbreidingen en herordeningen, waren de jaren negentig niet bepaald rustig te noemen. In 1993 en 1995 was de waterstand in de grote rivieren, ook in de Lek, dermate hoog dat de openbare veiligheid bedreigd werd. In beide gevallen liep het goed af, maar de gemeente en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moesten wel de nodige maatregelen nemen om de Lekdijk te verhogen en verstevigen.

Met de herindeling van 1989 werd de gemeente Lopik buurvrouw van de gemeente IJsselstein. Naast alle zorgen die ontstaan bij het worden van buren van een grotere stad, leverde dit ook mogelijkheden op. Zo kon de klap van het sluiten van de openbare basisschool in Lopikerkapel opgevangen worden door kinderen naar een basisschool te sturen in de nabijgelegen IJsselsteinse nieuwbouwwijk Zenderpark.

Politiek gezien was Lopik in de deze periode stabiel. Confessionele partijen domineerden de gemeenteraad en leverden burgemeester en wethouders. Verder bleven de negen kernen van Lopik – de dorpen Lopik, Benschop, Polsbroek, Jaarsveld en Lopikerkapel en de buurtschappen Cabauw, Willige Langerak, Uitweg en Polsbroekerdam – redelijk vitaal waar het de diverse voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en gezondheid betrof.

De nieuwe inventaris geeft een helder en handig overzicht van de archiefstukken. Daarnaast bevat het een historisch overzicht van Lopik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. De inventaris is op de website van het RHC te vinden en is, zoals al onze inventarissen, integraal doorzoekbaar. Onderzoek doen naar Lopik kan bij het RHC in Woerden, dat niet alleen dit archief beheert, maar ook archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Lopik en buurgemeenten uit het Groene Hart. Daarnaast heeft het RHC een uitgebreide bibliotheek, met onder meer publicaties over de geschiedenis van deze plaatsen. Kijk voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van Lopik in de rubriek Lokale historie.

Afbeelding: de uitbreiding van Lopik gaf ook aanleiding tot een nieuw gemeentewapen (1990) en een nieuwe gemeentevlag (1995).