Gemeentewapen

Gemeentewapen

Het gemeentewapen van Polsbroek werd verleend bij ministeriĆ«le beschikking van 17 augustus 1858 en werd beschreven als “zijnde van goud met eene geschakeerde bande van twee rijen van keel en zilver.”

De gemeente Polsbroek is in 1857 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek. Het gemeentewapen betreft het oorspronkelijke gemeentewapen van Noord-Polsbroek. Het was ontleend aan het wapen van de familie Van Amstel (IJsselsteinse tak), die vroeger de latere Baronie van IJsselstein in handen had. Noord-Polsbroek maakte hier onderdeel van uit. Noord-Polsbroek voerde het wapen overigens met een kroon, die niet bij het hier besproken nieuwe gemeentewapen werd overgenomen.

In 1989 kwam er een eind aan het bestaan van Polsbroek als zelfstandige gemeente. Polsbroek werd bij de gemeente Lopik gevoegd. In het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen komt de schuine balk terug uit de wapens van zowel Polsbroek als Benschop.