Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht < Naar overzicht
14 oktober 2010

Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht

Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht

Land en water is het thema van de Week van de geschiedenis (16 tot 24 oktober). Het leek het RHC daarom toepasselijk om op de website extra aandacht te geven aan de mensen die zich met de strijd tegen het water hebben beziggehouden: de polder- en waterschapsbestuurders.

Al eerder dit jaar had het RHC meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en
op deze website gezet. Het ging toen om bestuursleden van het
Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder
Harmelen) en alle inliggende waterschappen en polders.

Deze week zijn hieraan de bestuurders van de waterschappen in de Lopikerwaard toegevoegd. De Lopikerwaard is de streek die door de boek van Herman de Man en teeveeserie  "Het wassende water" direct in relatie wordt gebracht met het werk van de waterschappen. De dijkgraven, hoogheemraden, kameraars, schouten en heemraden uit de Lopikerwaard uit de periode 1860-1975 zijn nu ook op de site ondergebracht bij "Streekgenoten". De databank telt  nu maar liefst 2868 personen.

Wij
hopen dat u als bezoeker van onze site zelf informatie wilt toevoegen
bij de Streekgenoten. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – aangesloten bij het RHC – juicht dit van harte toe. Hoogheemraad Jan Reerink deed al eerder de oproep aan alle historisch geinteresseerden om de databank aan te vullen met gegevens over de daarin genoemde personen. De informatie over deze waterschapsbestuurders verwijst bovendien naar de bronnen waaruit de gegevens afkomstig zijn: de historische waterschapsarchieven, die iedere werkdag voor een ieder bij het RHC te raadplegen zijn. 

Foto: college van dijkgraaf en hoogheemraden van Lekdijk Benedendams in 1918

14 oktober 2010