Website RHC is fors uitgebreid < Naar overzicht
30 maart 2009

Website RHC is fors uitgebreid

Website RHC is fors uitgebreid

Per 1 april heeft het RHC de website verbeterd en fors uitgebreid. Vanaf de homepage is de website nu integraal doorzoekbaar. De bezoeker wordt zo geleid naar bijvoorbeeld de Foto’s, Kranten en niet te vergeten de Indexen, die nu zijn aangevuld met bevolkingsregisters uit 1850-1880 van de gemeenten in het werkgebied. Doordat de website inmiddels een groot aantal indexen op de site heeft staan, werd het ook noodzakelijk de zoekfunctionaliteit te verbeteren. Nieuw op de site zijn onder meer de Bibliotheek en de inventarissen die bij het Archievenoverzicht zijn geplaatst.

Een unieke uitbreiding van de site vormen de zogenaamde Streekgenoten. Het RHC lanceert hierin een groep bekende of minder bekende inwoners. Op dit moment zijn de gemeentebestuurders uit de periode 1851-1941 vermeld. Dit betekent dat er per gemeentebestuurder – we spreken hier nu al over meer dan 1300 gemeenteraadsleden in de voormalige gemeenten van het werkgebied – beknopte informatie is te vinden over zijn geboorte, beroep, overlijden, bestuursfuncties en andere bijzonderheden. Als er een portret voorhanden was, is dat hieraan toegevoegd. Het unieke is dat vervolgens de bezoekers van de website hieraan hun kennis en verhalen over de genoemde persoon kunnen toevoegen., al dan niet vergezeld van foto’s. Na de gemeentebestuurders volgen spoedig de bestuursleden van polders en waterschappen. Streekgenoten zal in de verdere toekomst uitgebreid worden met nog andere groepen. De bedoeling is om zo mede met hulp van de bezoekers van de site een uitgebreide bron van informatie te creëren over markante inwoners van de streek.

Het RHC werkt hard aan het verder "vullen" van de website. Dat geldt niet alleen voor Streekgenoten, maar ook voor het aanvullen van de gegevens in de Bibliotheek, Lokale historie en Foto’s. Voorts zal het zoeken op jaar bij de Indexen mogelijk worden gemaakt. Hoewel er dus nog verder aan de site gewerkt moet worden, is het RHC trots op het resultaat dat nu al gepresenteerd kan worden. Hopelijk weten velen die geinteresseerd zijn in de geschiedenis van onze streek de (vernieuwde) website te vinden.