Waterschapsarchieven Jutphaas e.o. toegankelijk < Naar overzicht
12 juni 2008

Waterschapsarchieven Jutphaas e.o. toegankelijk

Waterschapsarchieven Jutphaas e.o. toegankelijk

De archieven van de waterschappen Overeind (van Jutphaas), Hoograven, Laagraven met de Kleine Koppel en Westraven zijn geinventariseerd. Genoemde waterschappen lagen in de gemeente Jutphaas (nu: Nieuwegein), met uitzondering van de Kleine Koppel dat tot Houten behoorde. De archieven bestrijken de periode 1670-1949. Vanaf 1875 vielen de vier waterschappen onder een bestuur, dat in 1950 met het oog op waterstaatkundige wijzigingen in het gebied werd opgeheven.  De waterschapsarchieven zijn in te zien op de studiezaal van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.  

Genoemde waterschappen lagen alle aan de Vaartse Rijn, waarop zij ook afwaterden. In hun geschiedenis werden de waterschappen tweemaal geconfronteerd met doorsnijdingen van het grondgebied door grote vaarwegen: in de jaren 1881-1892 werd het Merwedekanaal gegraven, en tussen 1931 en 1952 werd het Amsterdam-Rijnkanaal met een zijtak naar Vreeswijk aangelegd. De hiermee gepaard gaande waterstaatkundige aanpassingen waren aanleiding om het bestuur van de waterschappen in 1950 onder te brengen bij de waterschappen Liesbos, Rijnhuizen en Welgelegen. Nadat het gebied eerst tussentijds kwam te vallen onder de waterschappen Kromme Rijn en Leidse Rijn, maakt het vanaf 1994 deel uit van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

De inventaris van de waterschappen Overeind c.a. bevat een lijst van bestuursleden , secretarissen en penningmeesters.