< Naar overzicht
16 juni 2016

Waterschapsarchief Willige Langerak c.a.

In 1927 werden de drie waterschappen Willige Langerak, Cabauw en Zuid-Zevender, en Vijfhoeven samengevoegd. Deze samenvoeging was mede ingegeven door de gezamenlijke stichting van een electrisch gemaal. Het gemaal nam de taak over van twee molens die eeuwenlang voor de bemaling hadden gezorgd. De Hoflandse molen werd in 1926 afgebroken en enkele jaren later volgde de Achtermolen. Het gemaal werd in 1988 buiten werking gesteld. Immers de ontwikkelingen gaan ook in waterschapsland gewoon door.

Hoe alles zich in Willige Langerak en omgeving heeft afgespeeld laat zich onderzoeken in het waterschapsarchief, dat al in 1616 begint. Het eindigt in 1973, het jaar van opheffing van waterschap Willige Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven. Onlangs kwam bij het RHC de inventarisatie van de archieven van het waterschap en haar rechtsvoorgangers gereed. Het is voorzien van een inleiding met de geschiedenis en een overzicht van de bestuursleden in de periode 1864-1973. 

Overigens werd ook het kleine archiefje van het bestuur van de Voorzevender en Lopiker Voorwetering geïnventariseerd. Dit archief bestrijkt de periode 1807-1953.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij het RHC om de archieven te raadplegen.

(16 juni 2016)