Streekgenoten uit Reeuwijk < Naar overzicht
23 oktober 2012

Streekgenoten uit Reeuwijk

Streekgenoten uit Reeuwijk

Op deze website staan onder "Streekgenoten" inwoners van het werkgebied van het RHC, die in het verleden een bestuursfunctie hebben bekleed bij gemeente of waterschap. Bezoekers van onze website zijn van harte uitgenodigd om de aangereikte gegevens aan te vullen. Dat kunt u op eenvoudige wijze zelf doen. Soms ontbreken basisgegevens, maar het mooiste zijn foto’s en misschien zelfs anekdotes over de desbetreffende "streekgenoot".

Onlangs zijn er op de website nieuwe "Streekgenoten" bijgeplaatst. Het gaat om personen die een functie hadden bij de polders Reeuwijk en Middelburg. Meestal betreft het de functie van heemraad of poldermeester, zoals de bestuursleden van resp. Reeuwijk en Middelburg werden genoemd. De periode die hierbij gehanteerd is van 1868 (de reglementering van de polder) tot 1978 (opheffing).

Waterstaatkundig vallen beide voormalige polders overigens nu onder Rijnland en dus niet onder het bij het RHC aangesloten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarmee worden de polderarchieven in dit geval niet door het RHC beheerd.

 
Foto: F.H.B. Brack, burgemeester van Reeuwijk, was in de periode 1868-1917 tevens voorzitter en secretaris van de polder Reeuwijk.

 

  
(24 oktober 2012)