< Naar overzicht
7 november 2012

Stadsarchief Oudewater 1454-1813

Met over enkele jaren het 750-jarig bestaan van de Stad Oudewater in zicht, presenteert het RHC een inventaris van het oude stadsarchief. De burgemeester van Oudewater, Pieter Verhoeve, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door streekarchivaris Frank van Rooijen. Verhoeve, zelf geschiedkundige, toonde zich verheugd met het overzicht: “Oudewater heeft een boeiende en lange geschiedenis. Dit is belangrijk voor ons nageslacht.” De uitreiking vond plaats op 6 november in het Stadhuis van Oudewater.

Het archief van de stad Oudewater gaat terug tot 1454. De stukken behoren tot het gedeelte van de archieven, die de brand van het stadhuis hebben overleefd. Het archief herbergt onder meer stukken over de inkwartiering van garnizoensoldaten, een eeuwenoud poorterboek en namenlijsten van de uitkeringsgerechtigden na de Oudewaterse Moord in 1575. 

De inventaris is vervaardigd door Janneke van der Klis, archivist bij het RHC. Als eindjaar voor de inventaris is 1813 aangehouden, toen de Bataafsche overheid van de stad verdween en de gemeente Oudewater ontstond. Het archief van deze aansluitende periode was al eerder geïnventariseerd. De streekarchivaris sprak bij de presentatie de hoop uit dat velen met behulp van de inventaris hun weg weten te vinden in het archief. Vanzelfsprekend is de inventaris nu al in te zien op de studiezaal. Over enige tijd zal dat ook het geval zijn op deze website.

(7 november 2012)