Schenking “Collectie Gerard Maatje” over historie Reeuwijk < Naar overzicht
26 februari 2010

Schenking “Collectie Gerard Maatje” over historie Reeuwijk

Schenking “Collectie Gerard Maatje” over historie Reeuwijk

Gerard Maatje is een amateur-historicus, die zich intentief heeft beziggehouden met de geschiedenis van Reeuwijk. Hierover verzamelde hij in de loop der jaren veel documentatiemateriaal, dat hij besloot over te dragen aan het RHC. Streekarchivaris Rob Alkemade nam onlangs de "Collectie Gerard Maatje" officieel in ontvangst.

Gerard Maatje heeft veel publicaties over de geschiedenis van Reeuwijk op zijn naam staan. Tal van onderwerpen zijn door hem uitgewerkt. In zijn verzameling heeft dit zijn weerslag gekregen met informatie over bijvoorbeeld de ambachtsheren, schouten, pastoors, predikanten of de huizen, erven en buurtschappen vanaf de prilste ontwikkeling. Deze uiteenlopende onderwerpen zijn uitvoerig gedocumenteerd. De overhandigde collectie kenmerkt zich door een zeer goede toegankelijkheid van het bronnenmateriaal.

Het RHC is dan ook erg verheugd dat deze collectie met  één strekkende meter uniek materiaal aan de archiefdienst is overhandigd. Nu is de informatie ook beschikbaar voor andere belangstellenden. Van de collectie is een plaatsingslijst gemaakt. Deze toegang zal op termijn ook via deze website te raadplegen zijn. 

Op de foto streekarchivaris Rob Alkemade en de heer Gerard Maatje met  een deel van de collectie. 

26 februari 2010