< Naar overzicht
23 december 2015

Scans oud-rechterlijk archief Montfoort en Woerden op de website

Het is op de valreep gelukt om nog in 2015 nieuwe scans van archiefstukken op de website te plaatsen. Zij behoren tot de oud-rechterlijke archieven van de huidige gemeenten Montfoort en Woerden. Van de gerechten binnen het grondgebied van Woerden waren al eerder archiefstukken via de website te raadplegen.

Uiteraard richt het RHC zich met dit project op de onder onderzoekers populaire bronnen. In de archieven van de gerechten gaat het met name om stukken over de aan- en verkoop van onroerend goed, testamenten e.d. Van de twee steden Montfoort en Woerden zijn ook stukken van de weeskamer gescand, die een licht werpen op het beheer van de erfenissen van de wezen. Voorts kunnen er stukken worden aangetroffen die met de rechtspraak te maken hebben. Met name wijzen wij in dit verband op de zaken die in de periode 1732-1810 opgetekend werden in de zogenaamde vredemakersrollen van Woerden.

De scans zijn te vinden bij de vermelding van het desbetreffende archief in het Archievenoverzicht op  deze website. In de meer uitzonderlijke gevallen dat er ook een index beschikbaar is op de persoonsnamen in de stukken, wordt de bezoeker ook via de Indexen naar de scans geleid.

Hierbij een opsomming van de betreffende inventarisnummers:

MONTFOORT

M004: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, inv.nrs. 25-28
M005: Gerecht Achthoven, inv.nrs. 5, 6
M006: Gerecht Heeswijk, inv.nrs. 6-12
M007: Gerecht Linschoten en Mastwijk, inv.nrs. 80-88
M008: Gerecht Polanen, inv.nrs. 17-19
M010: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk), inv.nr. 6
M011: Gerecht Wulverhorst en Linschoterhaar, inv.nr. 8
M013: Gerecht Blokland (oud-rechterlijk), inv.nrs. 348-350
M017: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), inv.nrs. 106-113, 115, 118-120, 122-123
M021: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk (oud-rechterlijk), inv.nrs. 2284-2287

WOERDEN

W017: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk), inv.nrs. 31-37a, 73-I, 73-II, 77-85, 87-88, 95-96, 100-115, 138-142
W035: Weeskamer Woerden, inv.nrs. 1-8, 10a-22 

(24 december 2015)