< Naar overzicht
28 maart 2008

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard gaat van start

Per 1 april treden de gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein toe tot Streekarchief Rijnstreek. Op deze manier wordt de zo gewenste verbetering nagestreefd van het beheer van het oud-archief en de dienstverlening voor het publiek. De aansluiting van de drie gemeenten betekent een forse uitbreiding van het werkgebied van het Streekarchief.  Dit komt ook in de nieuwe naam van de archiefdienst tot uiting: Het Streekarchief zal verder gaan onder de naam RHC (Regionaal Historisch Centrum) "Rijnstreek en Lopikerwaard".

De gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein hebben in de afgelopen weken verzocht aan te mogen sluiten bij de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief. De drie gemeenten kenden een samenwerkingsverband op het gebied van het archiefbeheer: Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard (SAL). Uit een in de zomer van 2007 gestart onderzoek bleek dat aansluiting bij het Streekarchief te Woerden met name de kwaliteit  van de dienstverlening aanzienlijk zou verhogen. De provincie toonde zich bereid het initiatief te steunen met een eenmalige subsidie.

Het bestuur van het Streekarchief, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk, Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, heeft daarop het verzoek van de drie gemeenten ingewilligd. Omdat de besluitvorming pas op 28 maart rond kwam, kan het nieuwe RHC zich niet op de ingangsdatum van 1 april officieel presenteren. Het voornemen is dit in juni te doen, als het bestuur van het RHC in de nieuwe setting bijeen komt.

Voor het publiek betekent het praktisch dat men vanaf heden óók voor vragen over de geschiedenis en archieven van de Lopikerwaard in Woerden terecht kan. De archivisten van de op te heffen Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard werken nu bij het RHC. De komende tijd zullen bepaalde archieven worden verhuisd. In het archievenoverzicht op de website van het RHC is vermeld welke archieven alleen (nog) op afspraak zijn in te zien. Het streven is om op zo kort mogelijke termijn de meest geraadpleegde archieven in de archiefbewaarplaats van Woerden te hebben staan.