< Naar overzicht
2 november 2009

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein.

In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen.

Van Bijleveld c.a. gaat het om de inventarisnummers: 1-41, 43-52, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 80, 95, 115, 116, 142-144, 154-160, 162-164, 166-169, 233-237, 241a, 245, 249, 252, 254, 258, 259, 270, 285, 288, 298-300, 303, 305, 306, 309-311, 314-316, 337 en 339a.

Van Heycop betreft het inventarisnummer: 1-19, 22-27, 30, 92-100, 102, 103, 107, 114, 118, 119, 130, 135, 171, 196, 295, 311, 343, 352, 381, 382, 421, 480, 481, 497, 507, 523, 551, 553-559, 567-572, 574-576, 595, 597-601 en 603.

De archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar (16-02-2010)!