< Naar overzicht
1 september 2010

Restauratie oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven IJsselstein

In verband met restauratie-werkzaamheden zijn de volgende archiefstukken uit het oud-rechterlijk archief, het weeskamerarchief en het notarieel archief van IJsselstein uit de periode vóór 1811 vanaf 9 september 2010 niet beschikbaar:

Y044
Stadsgerecht IJsselstein (ORA)
Inventarisnummers: 635-2, 637-1, 641-1 t/m 641-5, 644-8, 644-9, 646, 648-1 t/m 648-5, 648-6, 648-7, 652-1 t/m 652-5, 652-4a, 652-7 t/m 652-24, 652-26, 652-27, 652-29 t/m 652-34, 652-37, 652-52 t/m 652-60, 652-63, 652-64, 652-72, 652-73, 652-78 t/m 652-94, 653-5, 653-6, 657, 658-1 t/m 658-3, 658-7, 660-1, 661-1, 661-2, 661-7, 665-1, 665-6, 666-16, 667, 668-2, 669, 671, 673, 674-1 t/m 674-3, 675-1, 677, 678, 679, 682-1, 685-1, 685-2, 685-6 t/m 685-8, 685-17 t/m 685-41, 691-1, 691-2, 692 t/m 698.

Y045
Notarissen te IJsselstein
Inventarisnummer:2836

Y047
Weeskamer IJsselstein
Inventarisnummers: 25-1 t/m 25-4, 26-1, 26-2, 27.

Wij verwachten deze stukken in december 2010 weer beschikbaar te kunnen stellen.

1 september 2010