< Naar overzicht
16 februari 2010

Restauratie oud-rechterlijke en notariële archieven Oudewater

De hierna volgende archiefbescheiden, behorend tot de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn op 8 februari 2010 ter restauratie overgedragen aan het Restauratie-Atelier Helmond BV.

In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen.

O058
Gerecht Hoenkoop (ORA)
Inventarisnummers: 755, 758 en 759.
O059
Gerecht Snelrewaard en Lange-Linschoten (ORA)
Inventarisnummer: 1867.
O061
Stadsgerecht Oudewater (ORA)
Inventarisnummers: 145, 146, 147, 151a, 153, 154c, 156, 157, 158, 160, 177, 183, 190, 191, 197.
O063
Notarissen te Oudewater
Inventarisnummers: 1878, 1883, 1887, 1888, 1889, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1908, 1909, 1912, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1928, 1931, 1939, 1942, 1943, 1957, 1958.
De archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar!

16 februari 2010