Publicatie over Landgoed Bredius < Naar overzicht
18 november 2020

Publicatie over Landgoed Bredius

Publicatie over Landgoed Bredius

Vorige week verscheen een nieuw boek over het Landgoed Bredius, getiteld Van Batestein tot Bredius. Meer om Cieraet als Gebruijck. Het werk is geschreven door Ed van Keimpema, Anton Nuijten en Dammis van ’t Zelfde en is uitgegeven door Stichting Landgoed Bredius. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan van het landgoed en de rol die het had in de periode van zand- en kleiwinning. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de rol die de prominente familie Bredius heeft gespeeld in de verdere vorming van het gebied, onder meer de bouw van de karakteristieke gebouwen, zoals Villa Rijnoord, en het gebruik van het landgoed voor vee- en fruitteelt. Ook wordt er gekeken naar meer recente ontwikkelingen, zoals de politieke en juridische strijd die gevoerd werd voor het behoud van het landgoed en recente projecten. Al deze verhalen worden aangevuld door meer dan 300 afbeeldingen waarmee het landgoed tot leven komt.

Voor een belangrijk deel van hun onderzoek hebben de auteurs geput uit het archief Tuinbouw- en veehoudersbedrijf Bredius te Woerden, 1851-1968 (W064), welke is ondergebracht bij het RHC. Door de diverse kasboeken, weekstaten en andere administratie door te nemen, kregen de auteurs een goed beeld van de bedrijfsvoering van het landgoed. Ook hebben de auteurs een beroep gedaan op diverse afbeeldingen die door het RHC worden beheert, zoals de Collectie Jaap van der Vooren sr., 1975-1997 (C021).

Detail van een pagina uit een kasboek uit het archief Tuinbouw- en veehoudersbedrijf Bredius te Woerden, 1851-1968 (beheersnummer W064, inventarisnummer 52).