Publicatie fotoboek over de Oude Rijn < Naar overzicht
27 november 2020

Publicatie fotoboek over de Oude Rijn

Publicatie fotoboek over de Oude Rijn

Deze week verschijnt er een nieuw fotoboek dat een bijzonder tijdsbeeld geeft van het wonen en werken aan de Oude Rijn in de jaren 1920: De Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht. Wonen en werken aan de rivier omstreeks 1925. Het boek is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen het RHC en collega-archiefdiensten Erfgoed Leiden en Omstreken en Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.

De oorsprong van het boek ligt in een schenking die ongeveer twintig jaar geleden werd gedaan aan het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn. Het betrof afdrukken van foto’s van een ambtenaar van Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland. Deze ambtenaar was in de jaren 1920 met een fototoestel op pad gegaan om foto’s te maken van de Oude Rijn tussen Katwijk en Utrecht. Naast de geschonken afdrukken werd een groot aantal glazen negatieven eigendom van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Langzamerhand ontstond het idee om de foto’s, voorzien van korte beschrijvingen, te publiceren. Maar al snel bleek dat het om een project zou gaan dat onmogelijk door één archiefdienst kon worden uitgevoerd. Voor het beschrijven van de foto’s en het bepalen op welke locatie de foto was gemaakt, was in veel gevallen lokale historische kennis nodig. Zo hebben medewerkers van het RHC bijdragen geleverd over Bodegraven, Nieuwerbrug aan den Rijn, Woerden, Harmelen, De Meern en Utrecht. Alleen in nauwe samenwerking kon het idee om tot een uitgave te komen, worden verwezenlijkt.

Het resultaat van de samenwerking verschijnt deze week. In het boek zijn 140 foto’s opnieuw bijeengebracht en wel in de oorspronkelijke route, van Leiden naar Utrecht, die door de fotograaf is afgelegd. Behalve foto’s van de Oude Rijn met aanliggende stads- en dorpsgezichten van een eeuw geleden, bestaat de serie ook uit opnamen van de vele bedrijven die langs de rivier gevestigd waren. Interessant zijn ook de foto’s van onderhoudswerkzaamheden die ambtenaren van de provincie uitvoerden aan de Oude Rijn.

Het boek (harde omslag, 168 blz.) kost € 22,50 en is verkrijgbaar bij The Read Shop Karssen (Wilhelminastraat 1, Bodegraven), boekhandel De Kler (Voorstraat 89, Woerden), het RHC, de twee andere archiefdiensten en via de uitgever Stichting Rijnlandse Historiën.

Foto: de haven van Woerden in de jaren 1920. Deze foto is opgenomen in het nieuwe boek.