< Naar overzicht
18 mei 2018

Privacy-wetgeving

Deze maand treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit raakt de bestaande werkwijze van archiefdiensten, vooral als het gaat om de verwerking van genealogische gegevens. De AVG verbiedt namelijk het publiceren van ‘bijzondere’ persoonsgegevens van nog levende personen. Vooral de vermelding van de godsdienst komt veel voor in de informatie die archiefdiensten aanbieden, en zit als nu de vertrouwde dienstverlening in de weg.

Het RHC verkent samen met andere archiefdiensten wat er gedaan moet worden om aan de privacy-wetgeving te voldoen. De te nemen maatregelen richten zich vooral op de gezinskaarten uit 1920-1940, waarop van mogelijk nog levende personen het kerkgenootschap staat vermeld. Onze website wordt momenteel geschikt gemaakt om binnen de indexen de privacygevoelige velden uit te schakelen. Bij de streekgenoten zijn we voor dit moment rigoureuzer te werk gegaan en hebben de items van (mogelijk) nog levende personen offline gezet.

Ons RHC heeft als taak zoveel mogelijk te werken aan de openbaarheid en toegankelijkheid van onze archieven en collecties. De openbaarheid wringt nu met de privacywetgeving, waar wij uiteraard ook aan moeten voldoen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de AVG onze mogelijkheden beperkt om u inzage te geven in de meer recente bronnen.