< Naar overzicht
28 januari 2010

Overhandiging inventarissen van de gerechten onder Linschoten

Op dinsdag 26 januari nam burgemeester Jansen van de Gemeente Montfoort het eerste exemplaar in ontvangst van de Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten, 1560-1813. Streekarchivaris Rob Alkemade overhandigde hem deze toegang op het oud archief van Linschoten in het Oude Stadhuis van Montfoort.

De inventarissen beschrijven de archieven van de gerechten Linschoten en Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, Heeswijk, Polanen, Schagen en Den Eng, De Beide Vlooswijken en Wulverhorst, Kromwijk en Linschoter Haar. Deze opsomming tekent hoe verbrokkeld het plaatselijke bestuur onder Linschoten tot de Franse tijd was. Na 1813 gingen de genoemde gerechten over in een drietal gemeenten: Linschoten, Achthoven en Wulverhorst.

De inventarisatie van de archieven werd verricht door J.G.J. van Booma, die tijdelijk bij het RHC werkzaam was. Voor de eigenlijke uitreiking van de inventaris gaf  Van Booma een uiteenzetting van de vele taken die de schout van Linschoten had. Zijn bemoeienis met belastingzaken, het onderwijs, burenruzies, armenzorg, voogdijzaken, de openbare orde en veiligheid enz. kreeg in het archief zijn neerslag. Voor de geschiedschrijving van Linschoten is de inventaris dan ook een belangrijk instrument, te meer omdat er een zeer uitgebreide inleiding in staat met naamlijsten van de schouten van de verschillende gerechten door de eeuwen heen.

Voor de doorgewinterde archiefonderzoekers zij vermeld dat het zogenaamde oud-rechterlijke archief in de inventarissen her-beschreven is. Een concordans verklaart de vernummeringen die in de archieven hebben plaatsgevonden. De nieuwe inventaris komt later dit jaar op de website beschikbaar. De toegangen die nu van de gerechten onder Linschoten op de site staan, zijn al wel goed bruikbaar om archiefonderzoek voor te bereiden. Zij hanteren de nummering zoals die nu geldt.

28-01-2010 ` (met dank aan Gemeente Montfoort voor de foto)