< Naar overzicht
27 maart 2008

Overhandiging collectie over Linschoten

Op zaterdag 29 maart zal burgemeester Jansen van Montfoort, bestuurslid van het Streekarchief, de zogenaamde collectie De Jong overhandigd krijgen. D. de Jong verzamelde in de afgelopen decennia veel materiaal over de geschiedenis van het dorp Linschoten. Zijn wens is dat de collectie beschikbaar komt voor het publiek. Na de officiële overhandiging in "De Wildeman" te Linschoten, zal de collectie hiertoe overgebracht worden naar het Streekarchief.

De collectie De Jong bevat veel documentatie in de vorm van krantenknipsels e.d. De documentatie is keurig geördend op onderwerp.  Voor het Streekarchief is met name het beeldmateriaal  –  bestaande uit oude ansichten –  een waardevolle aanvulling.  De voormalige gemeente Linschoten heeft  in het verleden namelijk amper een eigen fotoarchief opgebouwd. Binnen de fotocollectie van het Streekarchief is deze leemte nog altijd merkbaar. De schenking van De Jong, die met tussenkomst van de historische vereniging tot stand kwam, draagt ertoe bij dat de genoemde "witte vlek" enigszins wordt weggewerkt. 

Naar verwachting komt de collectie De Jong over twee weken beschikbaar voor het publiek.