Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920 < Naar overzicht
20 november 2009

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

Bert Stolwijk is een amateur-historicus die al jarenlang met grote regelmaat op de studiezaal van het RHC te vinden is. Zijn belangstelling voor het onderwijs bracht hem tot een studie naar het onderwijs in Woerden vanaf de 16e eeuw tot 1920. Op dit onderwerp zijn de archieven door hem nauwkeurig uitgeplozen. Het resultaat van zijn onderzoek is nu te boek gesteld. Het 400 pagina’s tellende boek heet  "Een goed gevuld pakhuis". De titel verwijst naar een uitspraak van de Woerdense schoolcommissie, die de openbare school in de 19e eeuw een goed gevuld pakhuis noemde "waarin er niet eens op kan worden gelet dat met de handen der kinderen niets onbehoorlijks geschiedt".

In het boek worden alle aspecten van het onderwijs besproken: de stadsschool, het rooms-katholiek en christelijk onderwijs, de Latijnse school, de lesstof, schoolgebouwen, het schoolverzuim, de bewaarscholen, de gegeven vakken enzovoorts. Het is een prachtig boek geworden, dat uitgegeven is in de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen van de  Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.

 

G.G. Stolwijk, "Een goed gevuld pakhuis", ISBN 978-90-814805-1-2