< Naar overzicht
23 april 2009

Nu nog meer kranten op de site!

Op de website van het RHC zijn nu nog meer kranten te raadplegen. De aanvullingen betreffen jaargangen van de Woerdense Courant (1966-1985), het Reeuwijksch Weekblad (1940-1950) en de Nieuwe Reeuwijkse Courant (1952-1968). Hiermee is het grootste deel van de krantencollectie van het RHC online in te zien. De kranten op de website bestrijken nu de periode 1925-1985.  Zij vormen daarmee een prachtige bron voor de – recentere – geschiedenis van de wijde omgeving, te meer omdat de kranten volledig doorzoekbaar zijn.

Het verspreidingsgebied van de kranten wisselt per periode. In het algemeen omvat het de plaatsen Barwoutswaarder, Harmelen, Hekendorp, Kamerik, Langeruigeweide, Linschoten, Montfoort, Nieuwerbrug, Papekop, Reeuwijk, Rietveld, Sluipwijk, Waarder, Woerden en Zegveld. Voor de Tweede Wereldoorlog  werden ook plaatselijke berichten uit Bodegraven, Lopik, Oudewater, Reeuwijk en Snelrewaard in de Woerdense kranten vermeld.    

 De "Woerdense kranten" vormen een verzameling van kranten die onder verschillende benamingen zijn uitgegeven. In 1949 verscheen de nog steeds bestaande Woerdense Courant. Al vrij snel – tot in de jaren ’60 – kwam deze krant met een eigen kopblad in Harmelen: "Het Nieuws van Harmelen". Voor de oorlog was het Woerdensch Weekblad de belangrijkste editie. Voorts komen namen voor zoals "Het Vrije Woord" en "Weekblad voor Woerden en omstreken". Vermeldenswaardig is dat deze Woerdense kranten – anders dan de naam misschien doet vermoeden – een ruim verspreidingsgebied kenden.

Daarentegen was Het Reeuwijksch Weekblad echt een nieuws- en advertentieblad voor Reeuwijk en Sluipwijk. Het eerste blad kwam tijdens de bezetting uit op 14 juni 1940. Het betrof een uitgave van de Boskoopse handelsdrukkerij, die in de oorlogsjaren werd gestart nadat de Goudsche Courant geen weekblad voor Reeuwijk meer kon uitgeven. Vanaf mei 1943 verscheen ook Het Reeuwijks Weekblad niet meer, totdat op 5 oktober 1945 de eerste krant na de Bevrijding weer het licht zag. Per 30 juni 1950 stopte de Boskoopse handeldrukkerij na 8 jaar met de uitgave. De firma Van Nooten in Schoonhoven nam de krant over, maar deze kranten ontbreken in de collectie. De krantencollectie van Reeuwijk gaat verder met de Nieuwe Reeuwijkse Courant, uitgegeven door drukkerij Grootendorst te Bodegraven. Ook dit betreft een weekkrant voor Reeuwijk en Sluipwijk. Dit weekblad staat op de website over de periode 1952-1968, met daarbij de aantekening dat de collectie in de beginjaren hiaten vertoont.