Nieuwe inventaris polderarchief: Polder Ruige Weide, 1603-1974 < Naar overzicht
7 juni 2024

Nieuwe inventaris polderarchief: Polder Ruige Weide, 1603-1974

Nieuwe inventaris polderarchief: Polder Ruige Weide, 1603-1974

Onlangs is de nieuwe inventaris van het archief Polder Ruige Weide, 1603-1974 (beheersnummer H112) voltooid. Deze vernieuwde inventaris, een overzicht van wat het archief bevat, is onderdeel van een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders waren ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094), maar functioneerden wel zelfstandig als waterschap. Ze hielden in 1975 op te bestaan en werden toen opgenomen in een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094a). Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen decennia geleden zijn gemaakt – nog voordat de polders ophielden te bestaan. Er is dus aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de waterschapsgeschiedenis van ons werkgebied.

Waterschappen worden vaak beschouwd als een van de vroegste bestuurslagen waar ruimte was voor democratie. Het archief van de polder Ruige Weide bevat in dit opzicht erg bijzondere stukken. In haar boek Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800 (2021, p. 124), benadrukt Milja van Tielhof dat er weinig details bekend zijn over stemmingen bij waterschappen voor de negentiende eeuw. De resoluties van de polder Ruige Weide vormen hier een uitzondering op. Daarin staan vaak beschreven wie er een besluit nam en hoe de ingelanden stemden. Een mooi voorbeeld hiervan is een stemming in 1641 over het maken van een nieuwe vliet en kade (zie afbeelding). Telkens wordt aangegeven wie er stemde en hoe.

Meer informatie over de polder, de geschiedenis en het archief zijn te vinden in de nieuwe inventaris.

Eerder tijdens het project kwamen de inventarissen online van de polders Barwoutswaarder (H084), Groot-Hekendorp (H092),  Klein-Hekendorp (H098), Langeweide en Elfviertel (H101), Meijepolder, 1646-1974 (H102), Noordzijderpolder, 1642-1974 (H105) en Weijland en De Bree, 1665-1974 (H117).

Afbeelding: detail van de stemming in 1641 over een nieuwe vliet en kade (inventarisnummer 1).