NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website < Naar overzicht
22 december 2009

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in 1911)

Het RHC heeft meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. De bestuursleden waren werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen en polders. Veel van de bestuurders waren zelf boer en direct belanghebbende. Dit gold niet voor de schout en evenmin voor de bestuursleden die op het pluche van de overkoepelende waterschappen zaten. Sommige schouten grossierden in bestuursfuncties bij waterschappen. Burgemeester A. van Loon van Kamerik behoorde met 22 bijbaantjes bij waterschappen tot de koplopers.

De databank is op deze site ondergebracht bij "Streekgenoten". Wij hopen dat u als bezoeker van onze site zelf informatie wilt toevoegen bij de Streekgenoten. De waterschapsbestuurders die nu op de site zijn gezet zijn in functie gekomen na de reglementering van de waterschappen rond 1860 en tot de opheffing van de inliggende polders rond 1975. In de loop van 2010 zal worden gestart met het onderzoek naar de waterschapsbestuurders in de Lopikerwaard.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden juicht dit project van harte toe. Hoogheemraad Jan Reerink zegt hierover: "Als portefeuillehouder Cultuurhistorie van het waterschap ondersteun ik graag dit initiatief van het RHC. Hiermee komt de geschiedenis van onze voorgangers in de waterschapsbesturen opeens heel dichtbij. Maar andersom komt men, op zoek naar de voorouders, oog in oog te staan met de wondere wereld van schouten, dijkgraven, hoogheemraden en kameraars. Ik wil dan ook iedereen oproepen, de databank Streekgenoten aan te vullen en uit te breiden. Tenslotte, wie het heden wil begrijpen, moet zijn geschiedenis kennen. Met het aanvullen van deze databank leveren we een bijdrage aan het toegankelijk maken van de geschiedenis voor iedereen."