Inventaris Waterschap Houten 1668-1969 < Naar overzicht
2 oktober 2013

Inventaris Waterschap Houten 1668-1969

Inventaris Waterschap Houten 1668-1969

Het oud-archief van het waterschap Houten is geinventariseerd. Het eigenlijke archief begint in 1863, maar in de inventaris zijn ook de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers opgenomen. Het waterschap Houten besloeg grofweg het grondgebied van de gelijknamige gemeente, zoals die in 1858 was ontstaan door samenvoeging van Houten, Oudwulven en Schonauwen. In de loop der tijd zijn de grenzen van het waterschap Houten gewijzigd, voor het laatst in 1966 toen 100 hectare werd ontpolderd in verband met de ontwikkeling van de Utrechtse wijk Lunetten. Ook andere ontwikkelingen, zoals de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en de uitbreiding van de kern Houten, hadden hun weerslag op het waterschap. Een en ander is nu gemakkelijk na te gaan in het waterschapsarchief, dankzij de “Inventaris van het archief van Waterschap Houten en zijn rechtsvoorgangers, (1550) 1668-1969“. De inleiding beschrijft de beknopte geschiedenis en geeft een overzicht van het bestuur en personeel in de periode 1864-1969.

Korte tijd na de opheffing werd Houten ondergebracht in Waterschap Kromme Rijn, inmiddels onderdeel van Hoogheemraadschap De Stchtse Rijnlanden.

(2 oktober 2013)