< Naar overzicht
4 juni 2013

Inventaris Waterschap Heeswijk (bij Montfoort)

Heeswijk ligt net buiten de stad Montfoort. Het is waarschijnlijk een van de oudste ontginningen in de Lopikerwaard. De vroegste geschiedenis is zoals altijd in nevelen gehuld, maar bekend is dat lang geleden de afwatering via Willeskop liep. Vanaf 1485 profiteerde het waterschap van de molens die Willeskop en Blokland hadden opgericht. In de 17e eeuw verandert dat. Heeswijk krijgt een ‘eigen’ windbemaling, getrapt, door twee molens. Vanzelfsprekend ging ook Heeswijk mee in alle ontwikkelingen: in 1879 kwam er een stoomgemaal, dat in de loop der tijd werd aangepast.

Hoe het bestuur van dit waterschap door de eeuwen heen heeft gezorgd voor de waterhuishouding, zodat het land goed bewerkt kon worden en het goed wonen was in Heeswijk, is opgetekend in het archief. Dat archief loopt terug tot 1618 en eindigt in 1973, toen de kleine waterschappen werden opgeheven. Dit archief is nu geïnventariseerd.

De inventaris bevat naast de beschrijving van het archief een beknopte inleiding over de geschiedenis en een overzicht van de bestuursleden en functionarissen, die tussen 1818 en 1973 in dienst van de polder waren. De inventaris is te raadplegen op de studiezaal, waar ook het archief vervolgens kan worden ingezien. In de loop van dit jaar komt de inventaris bovendien via de website beschikbaar.

(4 juni 2013)