Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988 < Naar overzicht
11 november 2015

Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988

Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988

Het archief van het gemeentebestuur Willeskop is in zijn geheel geïnventariseerd. Het archief begint in 1816 en loopt door tot 1988, waarna de gemeentelijke herindeling volgde. Willeskop werd daarbij grotendeels bij de gemeente Montfoort gevoegd. Vanuit de historie waren de banden nauw tussen Willeskop en Montfoort. Beide gemeenten kenden al eerder een gemeenschappelijke secretarie. Van 1899 tot 1988 zijn de burgemeesters van Willeskop ook burgemeester van Montfoort geweest, terwijl zij daarnaast meestal ook nog de functie van secretaris en gemeenteontvanger bekleedden.
In de inventaris staan tal van onderwerpen waarmee de gemeente bemoeienis heeft gehad: de huur van de raadskamer in hotel De Zwaan, de gemeenschappelijke begraafplaats met Hoenkoop, de danslessen in café Buitenlust en bestemmingsplan Vogelzangh. Ook over de Tweede Wereldoorlog zitten er stukken in het archief. Zo is er in 1940 gecorrespondeerd met de commissaris van de koningin over een luchtaanval en was er in 1943 een vliegtuig neergestort. Daarnaast kunnen in de notulen de beraadslagingen van het gemeentebestuur worden gevolgd.
De inventaris is nog niet via deze website te raadplegen, maar bezoekers kunnen wel al op de studiezaal onderzoek doen in het archief met behulp van deze nieuwe toegang.

(11 november 2015)