< Naar overzicht
3 juli 2020

Index consenten Groot-Waterschap van Woerden nu toegankelijk

De index op de consenten van het Groot-Waterschap van Woerden zijn nu online in te zien!

Het Groot-Waterschap van Woerden werd officieel geformaliseerd in 1322, maar er was lang daarvoor al sprake van een collectief waterbeheer in het gebied. Willem III, graaf van Holland, liet een bestuur samenstellen uit een dijkgraaf (hoewel deze term van latere tijd is) en vijf heemraden. Dit bestuur was gedurende de eeuwen verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de waterstaatswerken binnen het gebied van het Groot-Waterschap van Woerden. Inwoners konden verzoeken indienen bij het bestuur, die dan besloot om al dan niet vergunningen, oftewel consenten, uit te geven.

Zo werd er bijvoorbeeld in 1650 een consent gegeven tot het vervangen van de vaste brug door een ophaalbrug over de Rijn in het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn. Het gewestelijk bestuur besloot hier vervolgens tolgeld over te heffen. Vandaag den dag is deze brug nog de enige tolbrug in heel Nederland. Een ander voorbeeld is het consent tot het maken van een drinkplaats voor paarden bij de brug in Bodegraven in 1686, verleend aan een aantal paardenhandelaren en herbergiers. Zij kregen volgens het consent regelmatig de Prins van Oranje op bezoek.

De consenten zijn belangrijk voor zowel historisch als genealogisch onderzoek. Ze geven niet alleen een beeld van de besluitvorming van het Groot-Waterschap en de toezichthoudende rol die zij hebben op de inliggende polders en waterschappen, maar geven ook een beeld van het dagelijks leven van de inwoners van het gebied, die met naam en al in de index zijn te vinden.

De oudste consenten die bewaard zijn gebleven komen uit het jaar 1640. De index loopt tot het jaar 1725. Tegenwoordig is het Groot-Waterschap van Woerden onderdeel van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De index is via de zoekfunctie op de website (type archief: ‘Waterschap’) te vinden.