Historisch grondbezit provincie Utrecht in kaart gebracht door Ad van Ooststroom < Naar overzicht
21 mei 2021

Historisch grondbezit provincie Utrecht in kaart gebracht door Ad van Ooststroom

Historisch grondbezit provincie Utrecht in kaart gebracht door Ad van Ooststroom

Onlangs heeft onderzoeker Ad van Ooststroom zijn onderzoeksresultaten aangaande historisch grondbezit in de provincie Utrecht voor een breder publiek beschikbaar gemaakt. Zijn onderzoeksresultaten heeft hij in kaartvorm weergegeven waarmee goed te zien is hoe de percelen er vroeger bij lagen en wie deze in eigendom hebben gehad.

Het doel van de kaart is om het grondbezit in de provincie rond het jaar 1400 of vroeger te reconstrueren. De kaart bevat ongeveer 30.000 percelen. Voor zover nodig, wordt aan deze percelen bezitsinformatie uit de periode 1400-1832 toegevoegd. Vanwege de grote hoeveelheid namen van eigenaren ondersteund dit mogelijk ook familieonderzoek. Desgewenst kan de kaart geheel of gedeeltelijk worden gedownload.

De kaart – te raadplegen via de websites vanooststroom.com en HisGIS – is opgesteld met een Geografisch Informatie Systeem. Daarmee is een digitale percelenkaart van de provincie Utrecht gevormd, die gebaseerd is op kadastrale gegevens uit 1832 en vele en verschillende bronnen. De kaarten op beide websites bestaan uit meerdere kaartlagen die desgewenst in- en uitgeschakeld kunnen worden. Het selecteren van een kaartelement, perceel, kerk, gerecht, kasteel, weg, waterweg, enzovoort, opent een informatiepaneel met de bijbehorende informatie. Een achtergrondkaart plaatst deze elementen in de kaart van vandaag.

Ad van Ooststroom houdt zich al geruime tijd bezig met de reconstructie van het historisch grondbezit in de provincie Utrecht. Zo heeft hij meerdere malen onderzoek gedaan bij het RHC. Naast de kaart, kan men zijn artikelen over grondgebied vinden op zijn Academia.edu-pagina.

Afbeelding: indruk van de kaart op vanooststroom.com. Te zien is de stad Woerden en de omliggende percelen.