Nieuwe inventarissen polderarchieven: de Meijepolder, de Noordzijderpolder en de polder Weijland en De Bree < Naar overzicht
29 augustus 2023

Nieuwe inventarissen polderarchieven: de Meijepolder, de Noordzijderpolder en de polder Weijland en De Bree

Nieuwe inventarissen polderarchieven: de Meijepolder, de Noordzijderpolder en de polder Weijland en De Bree

Deze maand verscheen wederom een drietal nieuwe archiefinventarissen van polders behorend tot het Groot-Waterschap van Woerden. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn onderdeel van een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders waren ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094), maar wel zelfstandig als waterschap. Ze hielden in 1975 op te bestaan en werden toen opgenomen in een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen decennia geleden zijn gemaakt, voordat de polders ophielden te bestaan. Er is dus aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de waterschapsgeschiedenis van ons werkgebied. Ditmaal gaat het om de archieven van drie polders ten noorden van de Oude Rijn in de voormalige gemeente Bodegraven:

  • Meijepolder, 1646-1974 (H102)
  • Noordzijderpolder, 1642-1974 (H105)
  • Polder Weijland en De Bree, 1665-1974 (H117)

Deze polders waren soortement pioniers in het Groot-Waterschap van Woerden. De Noordzijderpolder kreeg in 1445 zijn eerste molen en is daarmee ook de eerste polder in het Groot-Waterschap die bemaling ging toepassen. De Meijepolder en de Noordzijderpolder behoorden tot de eerste polders in het Groot-Waterschap van Woerden, die hun molens vervingen door stoomgemalen, respectievelijk in 1871 en 1872. De tot 1878 zelfstandige polders Weijland en De Bree bouwden samen in 1877 een stoomgemaal. Een jaar later werden deze twee polders samengevoegd tot een nieuwe polder Weijland en De Bree.

Meer informatie over de polders, de geschiedenis en de inhoud van de archieven kunt u in de inventarissen lezen. Deze zijn te raadplegen door op de bovenstaande beheersnummers H102, H105 of H117 te klikken en vervolgens op de afbeelding bij Toegang.

Eerder tijdens het project kwamen de inventarissen online van de polders Barwoutswaarder (H084), Groot-Hekendorp (H092),  Klein-Hekendorp (H098), en Langeweide en Elfviertel (H101).

 

Feestelijk begin van de onderbouw van het stoomgemaal van de Noordzijderpolder (fotonummer SR0020).