< Naar overzicht
27 november 2009

Geschiedenisboek over het Groot-Waterschap van Woerden

Op 27 november 2009 werd in het Kasteel van Woerden een boek gepresenteerd over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Het Groot-Waterschap werd in 1322 opgericht. In 1995 ging het op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij de fusie werd afgesproken de geschiedenis te boek te stellen. Met het boek "Grenswater", geschreven door Jan van Es, is deze belofte – eindelijk – ingelost.

Het boek telt 272 pagina’s en is rijk geillustreerd. Aan bod komen onderwerpen als het ontstaan van het waterschap, de bemaling met molens en gemalen door (tot 1975) de inliggende polders en waterschappen en de bestuurlijke geschiedenis. Achterin het boek wordt een overzicht gegeven van alle bestuurders van het Groot Waterschap en de inliggende polders vanaf 1857. Het boek is daarmee van groot belang voor de geschiedschrijving van Woerden en omgeving.

Jan van Es, Grenswater; Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden, 1226-1995, (Utrecht, 2009), uitgeverij Matrijs, ISBN 978-90-5345-162-5. De verkoopprijs (tot 1 maart)  E 29,95.Te bestellen via www.matrijs.com