Gerrit van Oudenallen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau < Naar overzicht
26 april 2024

Gerrit van Oudenallen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit van Oudenallen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vandaag is Gerrit van Oudenallen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaarlijkse lintjesregen werd Gerrit gehuldigd in de Petruskerk in Woerden. Gerrit is al geruime tijd als vrijwilliger actief bij het RHC en kreeg zijn onderscheiding voor die inzet.

Al sinds 2007 is Gerrit twee dagdelen in de week bezig met indiceerwerkzaamheden voor het RHC. Dit houdt in dat hij gegevens uit bronnen van het RHC, voornamelijk de bevolkingsregisters, overzet ten behoeve van onze indexen. Bevolkingsregisters zijn een zeer belangrijke bron voor het doen van stamboomonderzoek en beslaan de periode 1850-1938. In deze archiefstukken treft men informatie aan over gezinssamenstelling, geboortedatum en -plaats, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, religie, beroep en waar en wanneer iemand woonde in een bepaalde gemeente.

Dat Gerrit al zoveel jaren helpt om de informatie uit deze bronnen beschikbaar te maken heeft enorm geholpen om stamboomonderzoek op een toegankelijke manier te kunnen doen. Omdat onze indexen op onze website staan is het nooit helemaal duidelijk wat de complete bijdrage is. Maar de reikwijdte is ver: uit ervaring weten we dat klanten vanuit heel Nederland en het buitenland, veel gebruik maken van de indexen waar onder meer Gerrit aan heeft gewerkt.

Voor 2007, in de jaren 1990, was Gerrit ook al actief bij de voorloper van het RHC, het Streekarchivariaat Rijnstreek. En naast zijn werkzaamheden bij het RHC is hij gids voor het Gilde Woerden en levert op andere manieren bijdragen om het verleden van Woerden inzichtelijk te maken.

Kortom, vandaag kreeg Gerrit een terechte erkenning van zijn verdiensten. Gerrit, van harte gefeliciteerd!