Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht < Naar overzicht
16 juli 2010

Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht

Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht

Al lange tijd werden de archieven van de gemeenten Linschoten en Montfoort tot (circa) 1940 beheerd door het RHC in Woerden. Daar is nu een belangijke aanvulling op gekomen: Met de overbrenging van de archieven uit de periode 1940-1988 berusten nu de archieven van vóór de gemeentelijke herindeling in de archiefbewaarplaats van het RHC. In 1989 werden de voormalige gemeenten Linschoten, Montfoort en Willeskop namelijk samengevoegd tot de (nieuwe) gemeente Montfoort. Het archief van Willeskop was al eerder overgebracht.

De archieven van Linschoten en Montfoort zijn in opdracht van de gemeente geïnventariseerd door archiefbureau Van Lee en Van Everdingen.  Alleen de bouwvergunningen zijn hierin niet meegenomen: die zijn om praktische redenen in het gemeentehuis van Montfoort gebleven. Dit betekent dat informatie uit deze bouwdossiers van ná 1940 nog steeds via de gemeente wordt verstrekt.

De inventarissen verschijnen deze zomer in het archievenoverzicht op deze website. Op de studiezaal zijn de toegangen op beide gemeentearchieven al wel beschikbaar. Een ieder die hierin onderzoek wil doen, is van harte welkom.

(Op foto het voormalige gemeentehuis van Linschoten, fotonummer M3755) 

15 juli 2010