Gemeentearchief Montfoort periode 1989-1999 (M109) nu toegankelijk < Naar overzicht
14 juni 2023

Gemeentearchief Montfoort periode 1989-1999 (M109) nu toegankelijk

Gemeentearchief Montfoort periode 1989-1999 (M109) nu toegankelijk

Het archief van de gemeente Montfoort voor de periode 1989-1999 (beheersnummer M109) is nu toegankelijk. De inventaris, het geordend overzicht van dit archief, is onlangs voltooid en inmiddels op onze website te vinden. Met dit nieuwe overzicht zijn de belangrijkste bronnen aangaande Montfoort in het laatste decennium van de twintigste eeuw toegankelijk gemaakt.

1989 markeerde een belangrijk moment voor de gemeente Montfoort. De bestaande gemeente werd uitgebreid door de samenvoeging van Montfoort met het merendeel van de gemeenten Linschoten en Willeskop. Ook werd de nieuwe gemeente uitgebreid met stukjes van de gemeenten Snelrewaard en IJsselstein. Door deze fusie werd het grondgebied van Montfoort flink vergroot en kreeg het de omvang die het nu nog steeds heeft.

Hoewel er woningen gebouwd werden in de jaren negentig, betrof de woningbouw in deze periode vooral afrondingen van bestaande projecten in de kernen Montfoort (Tabakshof-Oost) en Linschoten (Rapijnen II / Overvliet Oost). Verder werd het open landschap van de gemeente actief beschermd. In deze periode was er bijvoorbeeld succesvol verzet tegen plannen om IJsselsteinse zendmasten te verplaatsen naar het Montfoortse Blokland. Meer ingrijpend voor het landschap waren aanpassingen van de provinciale wegen in en rond Montfoort en Linschoten. Deze projecten, afgerond in het begin van de jaren negentig, zorgden voor een verbeterde doorstroming in de regio. Tot slot dient ook de bouw van het Stadskantoor genoemd te worden. Dit pand was al voor 1989 ontwikkeld, maar kwam in 1991 gereed. In het nieuwe gebouw werden vrijwel alle afdelingen van de gemeente ondergebracht.

De grootste kernen van de gemeente, Linschoten en Montfoort, hechtten aan de eigen identiteit. Er bleven in de jaren negentig dan ook voldoende verenigingen en voorzieningen om een zekere mate van zelfstandigheid te behouden. De gemeente had een rol in dergelijke ondernemingen, maar er was ook sprake van privatiseringen, waarbij de gemeente zich terugtrok als belanghebbende.

In politiek opzicht veranderde weinig: in de gemeenteraad van Montfoort zaten de nodige oudgedienden uit de voormalige gemeenteraden van Willeskop, Linschoten en Montfoort. De zetelverdeling in de raad en samenstelling van het college van burgemeester en wethouders wijzigden ook niet drastisch.

De nieuwe inventaris geeft een helder en handig overzicht van de archiefstukken. Daarnaast bevat het een historisch overzicht van Montfoort in de jaren negentig van de twintigste eeuw. De inventaris is op de website van het RHC te vinden en is, zoals al onze inventarissen, integraal doorzoekbaar. Onderzoek doen naar Montfoort kan bij het RHC in Woerden, dat niet alleen dit archief beheert, maar ook archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Montfoort en buurgemeenten uit het Groene Hart. Daarnaast heeft het RHC een uitgebreide bibliotheek, met onder meer publicaties over de geschiedenis van deze plaatsen. Kijk voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van Montfoort in de rubriek Lokale historie.

Afbeelding: detail van een kaart van de nieuwe gemeente Montfoort, circa 1989 (inventarisnummer 135).