< Naar overzicht
16 maart 2016

DTB Bodegraven-Reeuwijk beperkt beschikbaar

In 2010 besloten archiefdiensten in de provincie Utrecht om voor de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) gezamenlijk een digitaliseringsproject op te starten, waarbij ook goede indexen op de registers gemaakt worden. Begin 2015 zijn de registers uit het Utrechtse deel van ons werkgebied gedigitaliseerd. Het is nu zover dat de DTB van het Zuid-Hollandse Bodegraven-Reeuwijk onder handen worden genomen.

In verband met scanning zijn onderstaande registers niet in origineel te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal veelal beperkt zijn, omdat er op onze studiezaal in de meeste gevallen kopie├źn beschikbaar zijn van genoemde registers. Overigens strekt het project zich verder uit dan de registers van de DTB. Ook gaarderboeken of inschrijvingen van huwelijken voor het gerecht worden voor een groot deel meegenomen.

De volgende stukken worden gedigitaliseerd

GEMEENTE BODEGRAVEN

B035: Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven, inv.nr. 91   
B039:   R.K. Sint Willibrordusparochie te Bodegraven / Zwammerdam, inv.nrs. 5-6
B058: Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven, inv.nr. 302
B064: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Bodegraven, inv.nrs. 1-3, 5-9, 12, 14
B067: Gaarder van de impost op trouwen en begraen te Bodegraven, inv.nrs. 1-7

GEMEENTE REEUWIJK

R047:  Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder, inv.nrs. 170-170a
R060: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk, inv.nrs. 1-15
R061: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Sluipwijk, Stein c.a. en Middelburg, inv.nrs. 1-9
R063: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van voormalig Driebruggen, inv.nrs. 1 (Hekendorp), 1-1a (LRW), 2 (Oukoop), 1a-3 (Waarder)
R087: Nederlandse Hervormde gemeente van Sluipwijk, inv.nrs. 1, 222, 225

(31 maart 2016)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek.

(7 juli 2016)