< Naar overzicht
5 december 2014

DTB beperkt beschikbaar

De doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van vóór de invoering van de burgerlijke stand vormen een belangrijke bron voor familieonderzoek. In 2010 besloten archiefdiensten in de provincie Utrecht om voor de DTB gezamenlijk een digitaliseringsproject op te starten, waarbij ook goede indexen op de registers gemaakt worden. De resultaten worden getoond op de websites van Het Utrechts Archief, de Kring van Utrechtse Archivarissen en wellicht de desbetreffende streekarchiefdienst. Bovendien zijn de toegangen in de toekomst benaderbaar via de genealogische site Wie-was-wie.

Het is nu zover dat de DTB van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard onder handen worden genomen, met uitzondering vooralsnog van de registers uit het Zuidhollandse Bodegraven-Reeuwijk. In verband met scanning zijn onderstaande registers niet in origineel te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal veelal beperkt zijn, omdat er op onze studiezaal in de meeste gevallen kopieën beschikbaar zijn van genoemde registers. Overigens strekt het project zich verder uit dan de registers van de DTB. Ook gaarderboeken of inschrijvingen van huwelijken voor het gerecht worden voor een groot deel meegenomen. Onderzoekers die gebruik willen maken van de gedigitaliseerde DTB uit ons werkgebied moeten nog wel enig geduld hebben. Het resultaat zal pas begin 2016 kunnen worden gepresenteerd, want pas dan zijn alle bronnen naar verwachting geindiceerd. Het is een enorme klus.

De volgende stukken worden gedigitaliseerd: 

GEMEENTE LOPIK

L043: Nederlandse Hervormde gemeente van Jaarsveld, inv.nrs.: 15, 26, 26A
L044: Nederlandse Hervormde gemeente van Lopiker- en Jaarsvelderkapel (kerkenraad), inv.nr.: 44
L045: Nederlandse Hervormde gemeente van Lopiker- en Jaarsvelderkapel (kerkvoogdij), inv.nr.: 96
L046: Nederlandse Hervormde Gemeente van Lopik, inv.nr.: 36
L106: Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist, inv.nrs.: 1-3, 21
L117: Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop, inv.nrs.: 49-50
L146: Gerecht van Benschop (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 318-320
L147: Gerecht van Cabauw (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 500-501
L148: Gerecht Jaarsveld (oud-rechterlijk), inv.nr.: 910
L149: Gerecht Lopik en Lopikerkapel (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 1396-1397
L150: Gerecht en gemeente Benschop, inv.nrs.: 1716-1719
L151: Gerecht Zuid-Polsbroek (oud-rechterlijk), inv.nr.: 1741
L153: Gerecht Zevender (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 2445-2446, 2449
L154: Gerecht Zevenhoven en Kapel (oud-rechterlijk), inv.nr.: 2457
L158: Fonds DTB van Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel en W.L., inv.nrs.: 127, 131, 135, 189, 191, 195-197, 199, 201-202, 459, 462, 540-541
L159: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Polsbroek, inv.nrs.: 345-346, 581-582
L161: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Benschop, inv.nrs.: 42-45, 58-60
L171: Kerkmeesters te Benschop, inv.nr. 36

GEMEENTE MONTFOORT

M004: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, inv.nrs.: 33-34
M005: Gerecht Achthoven, inv.nr.: 7
M006: Gerecht Heeswijk, inv.nr.: 15
M007: Gerecht Linschoten en Mastwijk, inv.nrs.: 93-99
M009: Gerecht Schagen en Den Engh, inv.nr.: 18
M010: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk), inv.nr.: 7
M011: Gerecht Wulverhorst, Kromwijk en Linschoterhaar, inv.nr.: 13
M013: Gerecht Blokland (oud-rechterlijk), inv.nr. 355
M017: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), inv.nrs.: 95-96, 98, 103
M021: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 2301-2303
M083: Fonds DTB van Linschoten, inv.nrs.: 174, 177-178
M084: Fonds DTB van Montfoort, inv.nrs.: 241-243, 246, 251, 253-260, 563-565
M086: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten, inv.nrs.: 1-3, 26, 193
M087: Rooms-Katholieke Sint Johannes de Doperparochie te Montfoort, inv.nrs.: doos 23, doos 41/11

GEMEENTE OUDEWATER

O004: Gerecht Snelrewaard, Zuid- en Noord-Linschoten en IJsselvere, inv.nr.: 11
O031: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisië te Oudewater, inv.nrs.: 73-74
O058: Gerecht Hoenkoop (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 756-760
O061: Stadsgerecht Oudewater (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 195-196
O064: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Oudewater, inv.nrs.: 303, 307-308, 321-325, 574-578
O070: Nederlandse Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp, inv.nrs.: 51, 130, 157

GEMEENTE WOERDEN

W008: Gerecht Kamerik-Houtdijken, inv.nr.: 37
W020: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Woerden, Barwoutswaarder en Rietveld, inv.nrs.: 1-9, 15-22, 25-26
W055: Gaarder van de impost op trouwen en begraven te Woerden, Barwoutswaarder en Rietveld, inv.nrs.: 1-8 (Woerden), 1 (BWW)
W141: Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden, inv.nrs.: rood 1-3
W142: Nederlandse Hervormde gemeente van Woerden, inv.nrs.: 470-471
W144: Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, inv.nrs.: 143, 153
W145: Remonstrants-Gereformeerde Gemeente van Woerden, inv.nrs.: 1, 17
W176: Fonds doop-, trouw en begraafboeken Kamerik en Teckop, inv.nrs.: 142, 144, 147, 592
W177: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Zegveld, inv.nrs.: 505-509, 511
W232: Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 2030-2032
W234: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Harmelen, inv.nrs.: 118, 550

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Y021: Nederlandse Hervormde gemeente IJsselstein, inv.nrs.: 7, 14
Y044: Stadsgerecht IJsselstein (oud-rechterlijk), inv.nrs.: 699-702
Y046: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken IJsselstein, inv.nrs.: 492-494, 496, 503-504, 610-615, 617
Y050: Rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie te IJsselstein, inv.nr.: 618 

Terug op 8 april 2015.