< Naar overzicht
4 april 2008

Dienstverlening Lopikerwaard

Het bericht dat het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard van start is gegaan, doet snel de ronde onder de bezoekers van archieven. In het enthousiasme daarover blijkt soms dat de verwachting wordt gewekt, dat ook van Lopik, Oudewater en IJsselstein "alles" te vinden is in Woerden. Vanzelfsprekend kan dit voor dit nieuwe deel van ons werkgebied op zo’n korte termijn nog niet het geval zijn.

Stamboomonderzoekers kunnen op de studiezaal van Woerden met behulp van microfiches wel onderzoek doen in de burgerlijke stand van de Lopikerwaard (na 1811). Maar de DTB (doop-, trouw- en begraafboeken) en de oud-rechterlijke archieven berusten van Lopik, Oudewater en IJsselstein nog altijd in Het Utrechts Archief. In de loop van deze zomer worden deze archieven in Woerden ondergebracht. Tot die tijd kunt u bij onze collega’s in Utrecht terecht.

In het archievenoverzicht staat bij de meeste archieven uit de Lopikerwaard vermeld dat deze "op afspraak" zijn in te zien. Deze archieven bevinden zich nog in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. De  vaak geraadpleegde bronnen komen in de loop van dit jaar in Woerden te staan.

Kortom, de dienstverlening voor de drie gemeenten die 1 april zijn toegetreden wijkt op dit moment af van de gemeenten die behoren tot het oude werkgebied van Streekarchief Rijnstreek. In het algemeen geldt, dat u voor specifieke vragen over Lopik, Oudewater of IJsselstein even telefonisch contact met ons op neemt of met behulp van deze website nagaat hoe de dienstverlening is geregeld. Wij helpen u graag verder!