De IJsselbode op de website < Naar overzicht
20 augustus 2010

De IJsselbode op de website

De IJsselbode op de website

Op vrijdag 20 augustus werd in het "Kunsthuis" te Oudewater gevierd dat de IJsselbode op deze website is te raadplegen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater.

Kranten vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. In de laatste jaren worden veel kranten gedigitaliseerd en fulltext doorzoekbaar gemaakt. Dat maakt het voor een ieder eenvoudig om iets over het verleden uit te zoeken. Via deze website is nu ook de IJsselbode uit de periode 1952-1999 te raadplegen.

presentatie_ijsselbode_2.jpg

De IJsselbode is opgericht in 1952. Vanouds rekende men de IJsselstreek tussen Haastrecht en Montfoort tot het verspreidingsgebied met in het hart daarvan Oudewater. De originele kranten berusten bij uitgever Heno.

Wie overigens krantenberichten uit de omgeving van Oudewater zoekt van
vóór de oprichting van de IJsselbode, kan ook op deze site terecht. De
Woerdense kranten kenden in het verleden namelijk een groter
verspreidingsgebied, dat zich uitstrekte tot in de Lopikerwaard. 

De IJsselbode is een belangijke aanvulling op de website van het RHC. Het RHC is de genoemde stichting en uitgever Heno dan ook erkentelijk voor de medewerking aan het project.

 

 

(Foto van de officiële presentatie van de IJsselbode op de website)

 

20 augustus 2010