Coronamaatregelen tot en met woensdag 18 november < Naar overzicht
4 november 2020

Coronamaatregelen tot en met woensdag 18 november

Coronamaatregelen tot en met woensdag 18 november

Van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november wordt de landelijke lockdown tijdelijk verzwaard. Deze aanscherping van de landelijke coronamaatregelen treft de cultuursector extra hard: onze collega’s bij musea en bibliotheken moeten twee weken lang de deur dicht houden. Als archiefdienst kunnen wij openblijven, maar zullen onze dienstverlening wel verder beperken. Voor een belangrijk deel hebben wij net als musea en bibliotheken een rol in het beschikbaar en inzichtelijk maken van erfgoed. Maar daarnaast wordt er bij ons ook archiefonderzoek gedaan dat direct raakt aan het werk van bepaalde beroepsgroepen. Denk hierbij aan architecten en aannemers die een beroep doen op onze bouwvergunningenarchieven voor het verbouwen van huizen en kantoren. Of medewerkers van de gemeenten en het waterschap die archiefonderzoek moeten doen om verder te kunnen werken. Gelet op de nieuwe aanscherping voor de cultuursector, hebben we besloten om net als in het voorjaar alleen dergelijk urgent en noodzakelijk onderzoek toe te laten in de komende twee weken.

Concreet gaan de volgende maatregelen in voor de periode van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november.

 • U kunt alleen voor noodzakelijk en urgent onderzoek een bezoek brengen aan het RHC. Dat wil zeggen, de studiezaal is open voor inzage van:
  • bouwdossiers die ingezien moeten worden voor werk of verbouwing
  • of voor werknemers van onze gemeenten of het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • of als u kunt aantonen dat u archiefonderzoek moet doen om uw werk te kunnen doen, bijvoorbeeld als u professioneel historicus bent of als u werkzaam bent in de cultuursector.
 • Ook al voldoet uw aanvraag aan de bovenstaande eisen, vraag uzelf af: kan uw beoogde onderzoek twee weken wachten? Dat wil zeggen, is het echt urgent of kunt u het uitstellen tot na 18 november?
 • Daarnaast werken we zo veel mogelijk op afstand. Want idealiter proberen we bezoeken aan onze studiezaal de komende tijd te vermijden om zo eventuele besmettingen te voorkomen. Heeft u bijvoorbeeld maar één bouwtekening nodig en is deze makkelijk te vinden? Dan streven we ernaar om dit geheel via de e-mail af te handelen, zoals het versturen van scans van bouwtekeningen. Let wel: hier worden kosten voor in rekening gebracht. Voor meer, zie ons legesoverzicht. Ook is het mogelijk om vragen en verzoeken aangaande historisch onderzoek te doen, om deze op afstand af te laten handelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van scans van archiefstukken. Voor alles geldt: wees zo specifiek mogelijk in uw aanvraag. Noem bijvoorbeeld de beheers- en inventarisnummers van de stukken waar het om gaat.

In principe gelden deze maatregelen tot en met 18 november, maar wij volgen de landelijke en lokale maatregelen en verlenging van de maatregelen is dus niet uit te sluiten.

Mocht er iets wijzigen in de situatie, dan melden we dat op deze website.

 

In het gemeentehuis en op de studiezaal blijven andere coronamaatregelen onverminderd van kracht. Mocht u het RHC binnenkort bezoeken, dan vragen we u daarom om rekening te houden met de volgende regels.

Voordat u naar het RHC komt
 • Om op de studiezaal stukken in te zien, dient u een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar rhc@woerden.nl.
 • Geef in uw e-mail aan welke stukken u wilt raadplegen. Geef hierbij het liefst aan om welke beheers- en inventarisnummers het gaat. Uiteraard kunnen we u hiermee helpen.
 • In het gemeentehuis van Woerden geldt een mondkapjesplicht. Mondkapjes worden niet geleverd, u zult er zelf een moeten meenemen. De mondkapjesplicht geldt ook op de studiezaal: als u loopt dient u hem op te hebben, als u zit mag hij af.
 • Om anderhalve meter tussen personen op de studiezaal te garanderen, is het niet mogelijk om de mappen, boeken, microfiches, computers en leesapparaten op de studiezaal te gebruiken. Gelet op deze beperking, is het aan te raden om uw eigen laptop mee te nemen.
 • Inzage kan alleen op dinsdag of donderdag tussen 09.00-16.30.
 • Komt u voor inzage van bouwdossiers? Dan kunt u maximaal twee uur lang onderzoek doen per bezoek. U kunt uw onderzoek beginnen om 09.00, 11.00 of 14.00. De gedachte achter deze tijdslimiet is dat we zo veel mogelijk klanten op een dag kunnen helpen. Onze ervaring is dat twee uur ruim voldoende is om bouwdossiers te raadplegen.
 • Kom alleen. In verband met het gebrek aan ruimte op de studiezaal en om anderhalve meter afstand tussen de bezoekers te kunnen garanderen vragen we u om alleen te komen. We maken een uitzondering voor personen uit één huishouden, die wel naast elkaar aan één tafel kunnen zitten.
Tijdens uw bezoek aan het RHC

Verder vragen we u de volgende regels in acht te nemen als u eenmaal in het gemeentehuis van Woerden bent. Het gaat om een combinatie van coronamaatregelen en de belangrijkste regels van ons gebruikelijke studiezaalreglement.

 • Was uw handen op het toilet van het gemeentehuis. De toiletten bevinden zich vooraan in de centrale hal. Graag zeep gebruiken.
  • Een desinfectant zoals handgel is niet toegestaan. Alcohol en andere middelen zijn namelijk schadelijk voor de archiefstukken.
  • Dit geldt ook voor handschoenen.
 • Berg uw tas en jas op in de kluisjes en aan de kapstok van het RHC.
 • U mag geen eten en drinken, ook geen water, naar de studiezaal meenemen.
 • Praat tijdens uw onderzoek zo min mogelijk en, waar wel nodig, op zachte toon.
 • Bellen op de studiezaal is niet toegestaan.

 

Uiteraard staan uw en onze gezondheid voorop. Het is daarom niet mogelijk om bij het RHC onderzoek te doen als u op een van de volgende vragen “Ja” kunt antwoorden.

 • Heeft u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur gehad? Hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts.
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen week vastgesteld (in een lab)?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus? En/of heeft u in de afgelopen twee weken contact met hem/haar gehad terwijl deze persoon nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?