< Naar overzicht
13 februari 2012

Belangrijke aanvulling indexen op deze site

De Indexen op deze website zijn aangevuld met nadere toegangen op zeer verschillende bronnen. Bovendien is de zoekfunctie verbeterd, waardoor het mogelijk is alleen op naam te zoeken – naast uiteraard de al bestaande mogelijkheid om dwars door alle velden van de indexen heen te zoeken.

De indexen die nu op de website bijgeplaatst zijn, hebben betrekking op oude archiefbronnen van instellingen binnen de huidige gemeenten Lopik, Montfoort, Woerden en IJsselstein. De oudste stukken vormen de akten van indemniteit, die een beeld geven van verhuizingen van personen vanaf de eind 17e eeuw. De jongste stukken die zijn geïndiceerd, betreffen de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen in Harmelen na de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwe indexen op een rijtje:

Akten van indemniteit

  • Gerverscop, 1754-1810
  • Harmelen, 1706-1823
  • Lopik, 1690-1811
  • Montfoort, 1714-1803
  • IJsselstein, 1747-1756

Notariële akten

  • Harmelen, 1896-1905
  • Lopik, 1891-1900

Bevolkingsregisters

  •  IJsselstein, 1860-1880

Raadsnotulen

  • Harmelen, 1945-1961
  • Willige Langerak, 1851-1942                                                                                                                                    (14 februari 2012)