Artikel over archieven IJsselstein < Naar overzicht
24 oktober 2008

Artikel over archieven IJsselstein

Artikel over archieven IJsselstein

"IJsselsteinse archieven bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard"  luidt de titel van een artikel in het pas verschenen blad van de Historische Kring IJsselstein (nr 122/sept.2008). Rob Alkemade en Wolter van de Wetering, beiden werkzaam bij het RHC, behandelen hierin de plaatselijke archieven van IJsselstein.

Opgesomd gaat het om de doop-, trouw- en begraafboeken, de burgelijke stand; archieven van gemeentelijke organen (het stadsarchief gaat terug tot 1447); de oud-rechterlijke en waterschapsarchieven. Het artikel wijst de bezoeker op zaken die in deze specifieke archieven gevonden kunnen worden en de mate waarin het archief ontsloten is. Genoemde archieven van IJsselstein worden beheerd door het RHC. Omdat nog niet alle archieven naar Woerden zijn verhuisd, is het raadzaam even te bellen. Ook in het archievenoverzicht op deze website is aangegeven of het nodig is voor inzage van een archief een afspraak te maken.

Sommige archieven van IJsselstein berusten elders en vallen buiten het beheer door het RHC. De auteurs noemen onder andere de archieven van de Baronie, het kantongerecht en de Nicolaasparochie, die Het Utrechts Archief in beheer heeft.