< Naar overzicht
14 januari 2013

Archieven Reeuwijk geïnventariseerd

Vandaag zijn er twee inventarissen van archieven van de voormalige gemeente Reeuwijk gepresenteerd. Het betreft het archief van het voormalige schoutambacht (dorpsbestuur) van Reeuwijk over de periode 1583-1810 en het archief van de gemeente Reeuwijk 1949-1988.

Het eerste archief heeft een omvang van circa 7 meter en geeft een goed beeld van het dagelijks bestuur, rechtspraak, armenzorg in het oude Reeuwijk. Dat betrof indertijd voornamelijk het gebied van de gemeente Reeuwijk ten westen van de Breevaart, waaronder Reeuwijk Dorp.

Het tweede archief beslaat bijna 40 meter en is de neerslag van het handelen van gemeentebestuur en ambtenaren van Reeuwijk tussen 1949 en de herindeling van 1 januari 1989. Hieruit is de naoorlogse geschiedenis te reconstrueren met onderwerpen als de uitbreiding van de gemeente en het ontstaan van de surfplas.

Beide inventarissen komen van de hand van Rob Alkemade. In zijn inleidingen heeft hij een overzicht opgenomen van de functionarissen, zoals de schouten en secretarissen in 1593-1811 en de burgemeester en gemeenteraadsleden in 1945-1988.

De inventarissen zullen in de loop van dit jaar worden opgenomen in het Archievenoverzicht op deze website.

(14 januari 2013)