< Naar overzicht
26 november 2019

Archief van G.J. van Spanjen

Meer dan vijfenveertig jaar lang heeft G.J. van Spanjen verzen geschreven over (lokale) gelegenheden voor de Woerdense Courant, in totaal zijn dit er meer dan 1250 geweest! Hij werd dan ook met recht de volksdichter van Woerden genoemd. Van Spanjen, die in het dagelijks leven boekhouder was, trad ook op op trouwfeesten en partijen als schikmaker, waar hij berijmde levenslopen voordroeg. Onlangs is het archief van Van Spanjen door zijn kinderen overgedragen aan het RHC, en zal het binnenkort voor iedereen raadpleegbaar zijn.