< Naar overzicht
13 juni 2014

Archief Groot-Waterschap van Woerden

Het archief van het Groot-Waterschap van Woerden wordt momenteel geïnventariseerd. Het toegankelijk maken van het eeuwenoude archief is een groot project, waarmee al geruime tijd geleden is gestart. Het archief bestrijkt de periode 1322-1994. De werkzaamheden zijn nu zover dat de stukken (fysiek) herordend kunnen worden. Dit betekent dat het archief vanaf 1 mei tijdelijk niet meer te raadplegen is.

De oude inventarissen van het archief staan in het archievenoverzicht onder de beheersnummers H094 en H094a.

(10 april 2014)