< Naar overzicht
30 maart 2009

Archief gemeente IJsselstein geïnventariseerd

De Gemeente IJsselstein heeft enkele archieven laten bewerken, die van belang zijn voor de 20e eeuwse geschiedenis van de stad. Het gaat onder meer om het archief van de gemeente uit de periode 1943-1979. Belangstellenden kunnen het archief raadplegen via het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, waarbij de gemeente IJsselstein sinds vorig jaar is aangesloten. 
De archieven hebben een omvang van circa 86 meter. Naast het archief van de gemeente zijn de archieven beschreven van de gemeentebedrijven (1911-1994) en van de schoolartsendienst district IJsselstein (1943-1988). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door archiefburo Voorzee bv uit Oisterwijk.

De archieven weerspiegelen de grote veranderingen die IJsselstein na de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. De bevolking groeide van 5.036 inwoners in 1943 naar 16.383 inwoners in 1979, meer dan een verdrievoudiging. Overigens zou dit bevolkingstal zich daarna tot in het begin van de 21ste eeuw weer verdubbelen. Van een in zichzelf besloten stadje werd IJsselstein een open gemeente, opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden, met een aanzienlijke hoeveelheid in- en uitgaand verkeer. De forse groei van de bevolking betekende ook weer behoefte aan meer voorzieningen, zoals scholen, zwembad,  een nieuwe brandweerkazerne, een winkelcentrum buiten de oude stad (Clinckhoeff) en een stadskantoor aan de Planetenbaan.  

De genoemde archieven van de gemeentebedrijven hebben betrekking op onder andere het gas- en waterbedrijf, woningbedrijf en de dienst gemeentewerken. Hierin zijn de oudste stukken afkomstig uit 1911 die gaan over de bouw van een gasfabriek en watertoren met directeurswoning aan het Hooglandse Jaagpad.

Met behulp van de nieuwe archiefinventarissen kan de historisch onderzoeker gemakkelijk zijn weg vinden in het archief. Sommige stukken zijn met het oog op de privacybescherming nog niet openbaar, maar het overgrote deel van het archief is voor iedereen te raadplegen. Voor dit archief geldt dat voor inzage vooraf een afspraak moet worden gemaakt met het RHC.