Archief gemeente Bodegraven (1980) 1990-1999 (2004) (B113) < Naar overzicht
8 april 2020

Archief gemeente Bodegraven (1980) 1990-1999 (2004) (B113)

Archief gemeente Bodegraven (1980) 1990-1999 (2004) (B113)

De inventaris voor het gemeentearchief van Bodegraven van de jaren 1990 (beheersnummer B113) is onlangs voltooid. De inventaris staat inmiddels op onze website en is, zoals al onze inventarissen, integraal doorzoekbaar. Met dit overzicht zijn de belangrijkste bronnen aangaande Bodegraven in het laatste decennium van de twintigste eeuw toegankelijk gemaakt, een periode waarin het uiterlijk van het dorp aanzienlijk veranderde.

Zo groeide tussen 1990 en 1999 het aantal woningen in de gemeente aanzienlijk. Vrijwel al de nieuwbouw werd in de kern Bodegraven gerealiseerd. Verschillende wijken werden voltooid, zoals de wijk Beijenveld, die in de jaren 1994-1998 tussen de Zuidzijde en de spoorlijn tot stand kwam.

Het groeiende dorp had daarnaast al enige tijd last van een teveel aan autoverkeer dat de Oude Rijn overstak. De twee bruggen die daarvoor dienden vond men niet genoeg om het centrum te ontlasten. Dit leidde in 1997 tot de aanleg van een derde brug over de rivier, de Broekvelderbrug, in het verlengde van de Broekveldselaan, die in dezelfde periode werd doorgetrokken.

Het laatstgenoemde project had overigens een groot politieke gevolg. Want mede uit protest tegen de sterke voorrang die het college van Burgemeester en Wethouders had gegeven aan de Broekveldselaan en Broekvelderbrug, ten koste van onderwijs en volkshuisvesting, ontstond een nieuwe en electoraal succesvolle lokale partij: Beter Bodegraven.

Deze politieke verandering werd geƫvenaard door een verandering van de omgeving waarin deze politiek werd bedreven. Halverwege de jaren 1990 werd namelijk het inmiddels inadequate gemeentehuis uit 1967 gesloopt. In 1995-1997 werd aan het Raadhuisplein een nieuw gemeentehuis gebouwd (rechtsboven afgebeeld, fotonummer B1164).

Al deze en andere veranderingen zijn te onderzoeken aan de hand van de nieuwe inventaris.