Teckop: huwelijksregistratie 1818-1857

Teckop: huwelijksregistratie 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Teckop
Inventarisnummers: 176-177, 179

176-177. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1818-1828, 1853-1857.

176. 1818-1828;
177. 1853-1857.

179. Register van akten van huwelijk, 1829-1852.