Polsbroek: belastingkohieren 1809

Polsbroek: belastingkohieren 1809

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: H074
Archiefvormer: Waterschap Polsbroek
Inventarisnummer: 33

33. “Quohier der landerijen en huizen gelegen in Noord-Polsbroek”, register der landerijen, op landnummer, met vermelding van eigenaar en grootte, opgemaakt ten behoeve van het alfabetisch register van de omslag [1809].